Hurtownia Odzieży BETA&PLUS
PN.-PT. 9.00 - 15.00+48 506 066 059betaplus.kontakt@gmail.com

PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 1000 ZŁ BRUTTO PRZESYŁKA NA TERENIE POLSKI GRATIS.
ZAMÓWIENIA NADESŁANE DO GODZINY 12.00 WYSYŁAMY TEGO SAMEGO DNIA.


DEFINICJE:

 1. SPRZEDAWCA:  BETA&PLUS sp.z o.o.  (zwanego dalej "BETA&PLUS") 65-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 34, zarejestrowana w KRS w Łodzi numerem 0000615943, Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł (opłacony w całości). NIP 7312051749, REGON 364331841. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego BETA&PLUS: +48 506 066 059 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.gmail.com lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator danych osobowych : "BETA&PLUS" wskazany w punkcie 1.
 3. Właścicielem witryny www. hurt-odziez.pl oraz inspektorem danych osobowych jest Iwona Berber, ul. Zielona 3, 63-100 Niesłabin. 
 4. Sklep - sklep internetowy BETA&PLUS dostępny pod adresem www.hurt-odziez.pl prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca: udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.
 5. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa dostępna pod adresem http://hurt-odziez.pl 
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 7. Użytkownik - korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 8. Klient - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 10. Konto użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.
 11. Towary - znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby              nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 2.  Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów - informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.).
 6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.
 7. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.hurt-odziez.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.hurt-odziez.pl
 8. Zamówienia realizowane są na terenie Polski jak i zagranicy.
 9. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. BETA&PLUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „potwierdź zamówienie" przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „w koszyku" uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem paragonie albo fakturą VAT.
 11. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.
 12. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego.

II. Realizacja zamówienia:

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu- podanie kolorystyki, rozmiarów, innych cech charakterystycznych dla towaru oraz ilości, poprzez dodanie ich do koszyka.
 2. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności i zatwierdza zamówienie przyciskiem „potwierdź zamówienie" potwierdzając tym samym złożenie zamówienia do realizacji.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 5. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w sytuacjach  równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Kupujących,  Sprzedający ma prawo odmówić Kupującemu sprzedaży produktów, które nie są już dostępne fizycznie w magazynie, ale ich dostępność jest pokazana na stronie Sprzedającego.  W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient jest informowany telefonicznie lub wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk realizowanego zamówienia i dacie wysyłki.  W przypadku gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Potwierdzeniem otrzymania przez sklep zamówienia Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
 7. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 8. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji, dokumenty będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

III. Ostateczna kwota do zapłaty

 1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.
 2. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów.
 4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.
 5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w punkcie d. nie ulegnie zmianie. 

IV. Konto Użytkownika

 1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika.
 3. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu kolejno: kliknąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się na górnym pasku po prawej stronie, a następnie wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko i adres email, zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności oraz regulaminem Sklepu i akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Rejestracja” znajdujący się w widoku zakładania konta.
 4. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 5. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w pkt. I. ust. d. Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 8. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.
 9. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

V. Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez BETA&PLUS  informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2.  Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem firmy FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091, na co klient wyraża zgodę w momencie zapisywania się na listę newsletterową na stronie głównej www.hurt-odziez.pl i akceptując regulamin.
 3.  Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów BETA&PLUS, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące BETA&PLUS oraz oferowanych przez nią produktów.
 4. Każdy Newsletter zawiera:
 • informację o BETA&PLUS. z siedzibą w Pabianicach jako nadawcy Newslettera,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

        5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://www.hurt-odziez.pl w                 polu „NEWSLETTER”:
        6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od                    posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.

       7. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty                     elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

       8. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

       9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi Newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób szczegółowo wskazany w ust. 6 powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej https://hurt-odziez.pl/ w polu „NEWSLETTER".

     10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:

 • kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,
 • odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji handlowej w postaci NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, realizowanego przed cofnięciem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”,
 • przesłanie BETA&PLUS za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

    11. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

VI. Chatbot

 1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu również funkcjonalność tzw. chatbota (dalej: Chatbot) czyli zautomatyzowanego chatu posługującego się gotowymi odpowiedziami dotyczącymi pytań Klientów m.in. odnośnie zamówień.
 2. Za pośrednictwem Chatbota nie można będzie złożyć zamówienia ani zapisać się na Newsletter ani założyć Konta Użytkownika.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z Chatbota następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tej funkcjonalności. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z Chatbota.
 4. W ramach korzystania z usługi Chatbota Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcjonowanie Chatbota oparte jest o usługi dostarczane przez Google Ireland Limited z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej Google (dalej jako „Google”), w tym w szczególności usługę Dialogflow służącą do odczytywania treści wiadomości wpisywanych przez Użytkownika w ramach Chatbota i ich konwersję w sposób umożliwiający dopasowywanie do nich odpowiedzi przez algorytmy, a także rozwój („uczenie się”) algorytmów w celu udzielania Użytkownikowi coraz lepszych odpowiedzi na zadane pytania. Usługi świadczone przez Google w ramach Chatbota mogą wiązać się z przekazywaniem przez Użytkownika podczas korzystania z Chatbota swoich danych osobowych bezpośrednio do Google jako odrębnego administratora danych. W takim wypadku przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w ramach korzystania z usług dostarczanych przez Google odbywa się na zasadach określanych przez Google, w tym w szczególności wskazanych w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy, a także Warunkach korzystania z usług dostępnych pod adresem https://policies.google.com/terms.

VII. Sposoby złożenia zamówienia

 1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres: bTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu. jak również ze wskazaniem czy Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)
 2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:
 • skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z opisem i ceną oraz - jeśli Towary są oferowane w różnych rozmiarach - wybiera rozmiar),
 • po przejściu do widoku „Twój Koszyk” i ustaleniu ilości Towarów, kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 • po przejściu do widoku „Dostawa” wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia;
 • wybrać sposób dostawy, a następnie kliknąć przycisk „przejdź do płatności”,
 • po przejściu do widoku „Podsumowanie i płatność” wybrać metodę płatności oraz w każdym przypadku zaznaczyć wymagane check-box’y oraz wskazać czy Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), a następnie kliknąć w przycisk „zamawiam i płacę” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

       3. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
       4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.
       5. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Jak składać zamówienia".

VIII. Warunki płatności i wysyłki towaru.

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  • za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy - koszt przesyłki równy jest 28,00 zł - dotyczy wysyłek krajowych. Opcja "płatność za pobraniem", wysyłka odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD.
  • w formie przedpłaty - przelewem bankowym zwykłym, to jest za pośrednictwem własnego banku dokonywanym przez Klienta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności towaru a przed wysyłką zamówionego towaru. Opcja dostępna po wcześniejszym kontakcie Sprzedającego z Klientem. Koszt przesyłki równy jest 25,00 zł. Wysyłka za pośrednictwem kuriera DPD. Sprzedający zaznacza jednak, że usługa przelewem - przedpłata na konto jest realizowana tylko i wyłącznie, gdy wartość zamówienia przewyższa kwotę 5000 zł.
  • w formie przedpłaty dla klientów zagranicznych (tylko z krajów UE) - przelewem bankowym zwykłym, to jest za pośrednictwem własnego banku dokonywanym przez Klienta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności towaru a przed wysyłką zamówionego towaru. Opcja dostępna po wcześniejszym kontakcie Sprzedającego z Klientem. Koszt przesyłki dla klientów zagraniczych wynosi 100 zł. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem zwykłym, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail. Za dzień opłacenia zamówienia uważa się dzień uznania rachunku "BETA&PLUS".
 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera DPD - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału placówki DPD. Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje zwrócona do BETAPLUS. 
 5. Sprzedawca umożliwia również odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedającego. Formę odbioru towaru należy jednak wskazać w zamówieniu składanym przez stronę internetową Sprzedającego.
 6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu - w przypadku klienta detalicznego lub  faktury VAT w przypadku przedsiębiorcy.
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, klient proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera  stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku naruszenia stanu opakowania zewnętrzego przesyłki  Klient zobowiązany jest zgłosić stan wizualny Kurierowi DPD na piśmie oraz niezwłoczne zgłoszenie sprzedawcy stwierdzonych wad i uszkodzeń opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany niezwłocznie przy kurierze do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki.

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie formularz zwrotu powinno być wysłane przez Klienta drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania. Klient powinien również wypełniony formularz zwrotu wraz ze zwracanym towarem wysłać najtańszą możliwą przesyłką na adres sprzedawcy, po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Sprzedającego. Koszt przesyłki zwracanego towaru od Kupującego do Sprzedającego nie podlegają zwrotowi przez Sprzedającego. BETA&PLUS zaznacza, że Klient nie może odesłać towaru Sprzedającemu do momentu mailowego potwierdzenia ze strony Sprzedającego przyjęcia formularza zwrotu. 
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy oraz towaru i oryginału paragonu od Kupującego. Kupujący - Przedsiębiorca nie załącza do zwracanej paczki faktury, zobowiązany jest jednak do podania numeru faktury, daty sprzedaży oraz kwoty brutto faktury w formularzu zwrotu. 
 4. "BETA&PLUS" prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu, korektę faktury sprzedaży i po jej zatwierdzenieniu mailem przez Klienta następuje przelew środków na rachunek klienta w ciągu 7 dni.
 5. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem.

X. Reklamacje

 1. "BETA&PLUS" odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 3 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy "BETA&PLUS", Pabianice, ul.Piłsudskiego 34, 95-200. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone  jedynie w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 4. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub kserokopii otrzymanej faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go wraz z towarem oraz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru oraz formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji na koszt Klienta.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji "BETA&PLUS" prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

XI. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca, to jest BETA&PLUS. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych "BETA&PLUS" z siedzibą Pabianice, ul. Piłsudskiego 34, 95-200 w tym w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
 • przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale IV Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, a także poprzez tworzenie dopasowanych grup odbiorców reklam z uwzględnieniem ich preferencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.

      3.  Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, w tym wiadomości typu PUSH, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, dostawcy zapewniający oprogramowanie służące do komunikacji z Użytkownikami, w tym komunikację realizowaną za pomocą dedykowanych algorytmów (np. Chatbot), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, takim jak agencje marketingowe, firmy mailingowe, podmioty prowadzące portale internetowe, w tym portale typu social media;
 • podmiotom wspierającym Sprzedawcę w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną; podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne;
 • podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika, podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie).

     4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.

    5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

 • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
 • przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
 • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

     6. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

     7.  W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

     8. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

     9. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

   10. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

 • Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta Użytkownika;
 • Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);
 • Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
 • Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), numer telefonu, formę rekompensaty, numer zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
 • Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
 • pozostałych przypadków - jest dobrowolne.

   11. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.

  12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych jego następca prawny – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   
   13, Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

   14. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

   15. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez firmę "BETA&PLUS" oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą "BETA&PLUS" a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 506 066 059. (pn.-pt. godz. 9.00-15.00)
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu https://hurt-odziez.pl w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 6. Regulamin jest także przesyłany - w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika - na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
 • zmiany w prawie;
 • przyczyny organizacyjne, w szczególności:
  • i) zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
  • ii) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
  • iii) zmiany w zakresie sposobów płatności,
  • iv) zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
  • v) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

     9. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Sklepu.
   
   10. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. 

   11. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

   12. Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 24.12.2015 r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 23.04.2021 r.

   13. Państwa dane teleadresowe pozyskaliśmy w drodze zamówienia naszych produktów, podczas rejestracji na naszej stronie www.hurt-odziez.pl lub podczas zamawiania produktów jako "Gość".  Państwa dane osobowe w postaci danych teleadresowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zamówienia produktów od naszej firmy w celach udokumentowania realizacji umowy, jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO - o szczegóły możesz dopytać nas indywidualnie. 

   14. Adres e-mail podany w procesie zamówienia wykorzystujemy w celach informowania o zmianach i  nowościach na naszej stronie internetowej oraz w celu kontaktu z Państwem w sprawie składanych zamówień, z uwagi na wyrażoną przy składaniu zamówienia dobrowolną zgodę na wykorzystanie adresu mailowego w ten sposób. Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie w przycisk "Rezygnuję", który umożliwia wyrejestrowanie się z newslettera lub wysłanie wiadomości mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   15.Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie którego zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.  Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów. Nadawcą i operatorem Państwa danych zapisanych na serwerze jest CYBERFOLKS S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; W przypadku woli skorzystania z uprawnień związanych z żądaniami ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wyrażenia sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do przeniesienia danych – prosimy o informację pod wyżej przytoczone dane kontaktowe. 

    16. Mają Państwo także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, zachęcamy też do uprzedniego kontaktu nami, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

   17. Ogłoszenie produktów na stronie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania wszelkich informacji prosimy kontaktować się z sklepem pod nr tel. 506066059.
Pokaż kategorie
zł  zł 

Hurtownia ubrań jakość gwarantowana

Hurtownia ubrań BETA&PLUS
to doświadczony i sprawdzony sprzedawca, którego profesjonalizm potwierdzają poniższe wyróżnienia.
najlepsi 2017
Profesjonalny Sprzedawca

Opinie Klientów

Sprawdź opinie klientów, którzy zaufali hurtowni odzieży BETA&PLUS

Bardzo ładne sweterki. i bluzki, jak zwykle zresztą. Na pewno będę zamawiać,

Elżbieta Podgórska

Bardzo polecam tego sprzedawcę! Obsługa była świetna, produkt był wysokiej jakości i transakcja przebiegła sprawnie. Na pewno tu wrócę!" 😊 Pozdrawiam serdecznie 🤗

Aleksandra Szostak , Aleksandra and fashion

Polecam bluzeczki, gatunek świetny, przemiła obsługa, szybka dostawa, super ceny z taką firma chce się współpracować Pozdrawiam 25.05.2022

Aleksandra z Wielkopolski

Polecam hurtownie przesyłka ekspresowa, towar bardzo dobrej jakości :)data, 02.02.2022

Aurelia

Ubrania bardzo dobrej jakości, szybka wysyłka, fajny kontakt ze sprzedawcą a ceny to już wogóle rewelacyjne. Polecam z całego serdusza. data, 01.02.2022

Barbara Doroziń*****

Towar wysłany ekspresowo w piątek zamówiłam w poniedziałek był :) Miła obsługa. Najlepsza hurtownia pod względem uprzejmości zespołu dziewczyn. Będę na pewno tutaj zamawiać, jakość towaru najlepsza, myślałam że będzie...

Jesica Pyzi*****

Jestem mega zadowolona z jakości ubrań jak i obsługi klienta. Przesyłka w expressowym tempie. Dziękuję pozdrawiam Kasia. 

Katarzyna Sebastj***

 Gorąco polecam zakupy. Towar wysylany ekspresowa. Super jakosc w super cenie :)

Lidia Tarno************

odzież hurtowa orginalna

Adrian Olszew********

Zamawialiśmy towar po raz pierwszy z hurtowni BETA PLUS i jesteśmy BARDZO zadowoleni z efektów współpracy, która mamy nadzieję, że NIE ZAKOŃCZY SIĘ tym jednym zamówieniem, a wręcz przeciwnie NASZA...

Agnieszka Guzi*******

Towar zgodny ze zdjęciem, świetna jakość. Miła i profesjonalna obsługa. Zamawialiśmy pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Z czystym sumieniem mogę polecić.

Małgorzata Dybow*****

Towar wysokiej jakości w niskich cenach. Duży wybór towaru. Przemiła obsługa, którą serdecznie pozdrawiam

ATS Ewa Stęp ******Faq - najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na temat zakupów w hurtowni ubrań BETA&PLUS

1. Czy osoby indywidualne mogą dokonywać zakupów w naszej hurtowni?

Odpowiedź: Hurtownia BETA&PLUS nie prowadzi sprzedaży detalicznej, jednakże osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przy składaniu zamówienia w danych do faktury/paragon, mogą  zaznaczyć opcję "PARAGON". Klient hurtowy nie ma wtedy obowiązku podawania danych firmy oraz NIP-u. Klient otrzymuje w przesyłce dowód zakupu w postaci Paragonu.

2. Jakie minimalne ilości można zakupić?

Odpowiedź: Minimalne ilości widnieją pod zdjęciem produktu w galerii zdjęć, a także bezpośrednio w karcie produktu przy czerwonym przycisku do koszyka?

3. Jakie są koszty wysyłki?

Odpowiedź: Koszty wysyłki za pobraniem wynoszą 28zł.

4. Czy Sprzedający kontaktuje się z klientem zamawiającym przed realizacją zamówienia?

Odpowiedź: W przypadku pierwszego zakupu Hurtownia internetowa BETA&PLUS kontaktuje się z Kupującym telefonicznie, w celu zapoznania się z Klientem oraz odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące realizacji zamówienia. Przy kolejnych zamówieniach kontakt jest również telefoniczny i dotyczy kwestii związanych z realizacją zamówienia.

5. W jakim czasie wysyłany jest zamówiony przez Kupującego towar?

Odpowiedź: Zamówienia składane do godz. 12.00 danego dnia roboczego są wysyłane tego samego dnia, natomiast zamówienia składane po godz.12.00 realizowane są w następnym dniu roboczym. Wysyłka odbywa się poprzez firmę kurierską. Wysyłka kurierem dociera do Kupującego w ciągu 24h.

6. Czy mogę reklamować towar, jeśli jest niezgodny z moimi oczekiwaniami?

Odpowiedź: Naturalnie, reklamacja przysługuje klientowi, który dokonał zakupów asortymentu Sprzedającego. W celu poprawnie przeprowadzonej reklamacji konieczny jest kontakt telefoniczny z Sprzedającym. Szczegóły reklamacji zawarte są w Regulaminie w paragrafie V.

7. Czy jest jakieś minimalne kwotowe zamówienie, które hurtownia odzieży wymaga dla realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Hurtownia odzieży BETA&PLUS nie określa minimum kwotowego potrzebnego do realizacji zamówienia. Klient hurtowy może zamówić za taką kwotę jaką sobie życzy.

8. Z jakiego kraju pochodzi odzież? Czy jest to odzież nowa? Czy posiada metki papierowe?

Odpowiedź: kraj pochodzenia odzieży to Turcja. Jest to odzież nowa i posiada metki papierowe. 

Hurtownia ubrań

Nasza hurtownia ubrań powstała z myślą o klientach dokonujących zakupów hurtowych.Od ponad 20 lat  zajmujemy się hurtową sprzedażą tekstyliów. Duże doświadczenie pozwoliło nam na przełomie minionych lat dopracować naszą ofertą pod względem trzech najważniejszych parametrów, którymi kierują się klienci detaliczni podczas zakupów. Tymi wyznacznikami są... Czytaj więcej

Dział zapytań i zamówień


Hurtownia odzieży Beta Plus
Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Hurtownia odzieży czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00

tel. kom.: (+48) 506 066 059