Hurtownia Odzieży BETA&PLUS
PN.-PT. 9.00 - 15.00+48 506 066 059betaplus.kontakt@gmail.com

PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 1000 ZŁ BRUTTO PRZESYŁKA NA TERENIE POLSKI GRATIS.
ZAMÓWIENIA NADESŁANE DO GODZINY 12.00 WYSYŁAMY TEGO SAMEGO DNIA.

RABAT NA WSZYSTKİE PRODUKTY PRZY UŻYCİU KUPONU O NAZWİE: 

LATO5% 

Drodzy Klienci informujemy, że hurtownia od 15.07.2024 do 15.08.2024 będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej. Zamówienia złożone po 15 lipca będą wysyłane po 15 sierpnia 2024

PREAMBUŁA

Regulamin jest skierowany wyłącznie do Klientów sklepu, którzy są Przedsiębiorcami.

Sklep nie prowadzi sprzedaży detalicznej i nie obsługuje konsumentów lub quasi-konsumentów. Odbiorcą oferowanych towarów mogą być wyłącznie Przedsiębiorcy, mający swą siedzibę w Polsce lub poza nią, dokonujący zakupów w sklepie w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Przez Przedsiębiorcę rozumie się także osoby prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą.

W niniejszym dokumencie, poprzez użyte definicje należy rozumieć: 

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN lub EURO), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar. Ceny podane przez Sprzedawcę są Cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny podane przez Sprzedawcę nie uwzględniają kosztów przesyłki. 
 2. Klient– Użytkownik będący Przedsiębiorcą, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu. 
 3. Konto - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta, przy czym założenie Konta nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.
 4. Polityka Prywatności – dokument określający zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępny pod tym linkiem. 
 5. Przedsiębiorca – przez to pojęcie rozumie się:
 6. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców;
 7. osobę prowadzącą działalność gospodarczą nierejestrowaną zgodnie z brzmieniem przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców,
 8. osobę lub podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów obowiązujących w kraju, w którym ww. osoba lub podmiot mają swoją siedzibę – poza Polską (przedsiębiorca zagraniczny).
 9. Regulamin– niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 10. Sprzedawca: BETA&PLUS sp. z o. o.  (zwana dalej "BETA&PLUS") z siedzibą w Pabianicach, adres: 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 34, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000615943, której akta prowadzone są przez Rejonowy w Łodzi, NIP 7312051749, REGON 364331841, dane kontaktowe: numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu BETA&PLUS: +48 506 066 059 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 11. Sklep- sklep internetowy BETA&PLUS, adres strony internetowej: hurt-odziez.pl prowadzony przez Sprzedawcę, będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca: udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników/Klientów usługi i umożliwia zawieranie Umów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy/Klienci mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.
 12. Strona Internetowa Sklepu– strona internetowa dostępna pod adresem hurt-odziez.pl.
 13. Towary - znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem

   Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 1. Użytkownik– korzystający z funkcjonalności Sklepu Przedsiębiorca.
 2. Umowa - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów - informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Informacje podawane przez Użytkownika, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze Sklepu internetowego.
 6. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez Stronę Internetową Sklepu dostępną pod adresem hurt-odziez.pl
 7. Zamówienia realizowane są na terenie Polski jak i zagranicy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły Umowę sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna Cena jest każdorazowo potwierdzana w momencie wyboru opcji „Potwierdź zamówienie" przed wysłaniem zamówienia. Cena „w koszyku" uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Wskazana Cena jest również potwierdzana na wysyłanym z Towarem rachunkiem, będącym fakturą VAT lub fakturą imienną.
 9. Wszystkie Towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.
 10. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w Sklepie, będą zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. W przypadku, kiedy Cena Towaru została obniżona, obok informacji o obniżonej Cenie danego Towaru, widoczna jest także informacja o najniższej Cenie tego Towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli Towar pozostaje w sprzedaży krócej niż 30 dni, wówczas widoczna będzie także informacja o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od wprowadzenia Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki Ceny. 

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 1. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór Towaru zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu - z dostępnej oferty Sklepu - podanie kolorystyki, rozmiarów, innych cech charakterystycznych dla Towaru oraz ilości, poprzez dodanie ich do koszyka.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności i zatwierdza zamówienie przyciskiem „Kupuję i płacę", potwierdzając tym samym złożenie zamówienia do realizacji. W momencie potwierdzenia zamówienia, Użytkownik zawiera Umowę (dokonuje zakupu z obowiązkiem zapłaty). Od chwili zawarcia Umowy, Użytkownik staje się Klientem.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia, są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta, ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 5. Wszystkie Towary oferowane na Stronie Internetowej Sklepu są Towarami dostępnymi. Jednakże w sytuacjach równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez kilku Klientów, Sprzedający ma prawo odmówić sprzedaży Towarów, które nie są już dostępne fizycznie w magazynie, ale ich dostępność jest pokazana na Stronie Internetowej Sklepu Sprzedającego.  W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient jest informowany telefonicznie lub wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk realizowanego zamówienia i dacie wysyłki.  W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient składa poprzez przesłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 2 dni roboczych od uzyskania informacji od Sprzedawcy co do niemożności zrealizowania części zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail zwrotny (generowany automatycznie) z informacją, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.
 7. Klient zawierając Umowę i akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na możliwość dostarczenie dokumentów sprzedaży (faktur) także w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji. 

III. OSTATECZNA KWOTA DO ZAPŁATY.

 1. Ceny Towarów prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu podane są walutach: ZŁOTY oraz EURO i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów.
 2. Koszty dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi kurierskie oraz są uzależnione od wybranej formy płatności i od wysokości końcowej kwoty zamówienia.
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów, wysokości końcowej kwoty zamówienia, koszty dostarczenia Towarów (wybór formy dostawy) oraz sposób płatności.
 4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

IV. KONTO UŻYTKOWNIKA.

 1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu, Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta. 
 3. W celu założenia Konta  należy na Stronie Internetowej Sklepu kolejno: kliknąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się na górnym pasku po prawej stronie, a następnie wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj.
 4. e-mail,
 5. nazwa użytkownika (login),
 6. imię i nazwisko,
 7. hasło, które ustawia Użytkownik,
 8. potwierdzenie hasła

            dane faktury:

 1. nazwę firmy,
 2. imię i nazwisko,
 3. adres,
 4. kod pocztowy,
 5. miasto,
 6. kraj,
 7. telefon

Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, z treścią Regulaminu oraz zaznaczyć (potwierdzić) „Nie jestem robotem” oraz kliknąć przycisk REJESTRACJA znajdujący się w widoku zakładania Konta.

 1. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika. W wiadomości tej nie ma linku aktywacyjnego do Konta. Konto zostaje aktywowane automatycznie.
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej, zostaje utworzone Konto Użytkownika, a możliwość korzystania z niego jest nieograniczona czasowo i bezpłatna. 
 3. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Konta z ważnych przyczyn, w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w Regulaminie, po uprzednim wezwaniu Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 7-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.
 4. Informację o usunięciu Konta Użytkownika Sprzedawca może wysłać Użytkownikowi na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto w Sklepie. W przypadku usunięcia Konta, wszystkie dane Użytkownika zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Usunięcie Konta następuje poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres e-mail Sprzedawcy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Sprzedawca usunie Konto niezwłocznie. 

V. NEWSLETTER.

 1. W ramach usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie wiadomości e-mail, zwana newsletterem.  Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Newsletter wysyłany jest przez Sprzedawcę po dokonaniu zapisu do usługi newsletter przez Użytkownika. W chwili zapisu do usługi newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną treści od Sprzedawcy
 3. Newsletter zawiera informacje o ofercie Towarów Sprzedawcy, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy i oferowanych przez niego produktów.
 4. Każdy newsletter zawiera:
 5. informację o Sprzedawcy jako nadawcy newslettera,
 6. wypełnione pole „Temat” określające treść newslettera,
 7. informację o sposobie rezygnacji z usługi newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest newsletter.
 8. Korzystanie z usługi newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez:
 • dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych na Stronie Internetowej Sklepu w polu NEWSLETTER polegających na:
  1. podaniu adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na Stronie Internetowej Sklepu,
  2. potwierdzeniu zapoznania się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie stosownego check-box’a,
  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie stosownego check-box’a
  4. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego check-box’a, 
  5. wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości typu newsletter poprzez zaznaczenie stosownego check-box’a,
  6. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”;
 • dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych na Stronie Internetowej Sklepu w chwili dokonywania zakupów (po dodaniu Towarów do koszyka, finalizując proces zakupu, pojawi się możliwość zapisania się do usługi newsletter, z zapisów pkt. 1) powyżej).
 1. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi newsletter.
 2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji newslettera” umieszczony w stopce każdego newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób szczegółowo wskazany powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi newsletter w szczególności poprzez:
 • kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji newslettera” umieszczony w stopce każdego newslettera,
 • przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oświadczenia woli o rezygnacji z usługi newsletter,
 • kliknięcie w przycisk REZYGNUJĘ znajdujący się pod formularzem aktywacyjnym NEWSLETTER, po uprzednim wpisaniu swojego adresu e-mail, na który wysyłany jest newsletter. 
 1. W ramach korzystania z usługi newsletter Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

VI. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

 1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio poprzez Stronę Internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie konto lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia wskazaną w Regulaminie, lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu, jak również ze wskazaniem czy Użytkownik żąda wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT lub imiennej.
 2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez Stronę Internetową Sklepu należy:
 • skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z opisem i Ceną oraz - jeśli Towary są oferowane w różnych rozmiarach - wybiera rozmiar),
 • po przejściu do widoku „Twój Koszyk” i ustaleniu ilości Towarów, Użytkownik wybiera sposób dostawy, wybiera czy dokonuje zamówienia poprzez swoje Konto czy też bez zakładania Konta, a następnie wpisuje swoje dane oraz dane do dostawy (jeśli dane są inne niż wskazane przez Użytkownika uprzednio), wybiera sposób i koszty dostawy, akceptuje Politykę Prywatności, Regulamin oraz klika „Kupuję i płacę” (potwierdzające zamówienie z obowiązkiem zapłaty),
 • po dokonaniu powyższych czynności, wyświetli się informacja o dokonaniu zamówienia - jego sprawdzeniu, podsumowaniu wartości, numerze zamówienia oraz wybranej formie płatności. 
 1. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
 2. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Jak kupować".

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU.

 1. Płatność za zakupiony Towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów: 
  • za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy,
  • w formie przedpłaty - przelewem bankowym zwykłym, to jest za pośrednictwem własnego banku, dokonywanym przez Klienta, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Towaru, a przed wysyłką zamówionego Towaru. Opcja dostępna po wcześniejszym kontakcie Sprzedającego z Klientem. Sprzedający zaznacza jednak, że usługa przelewem - przedpłata na konto jest realizowana tylko i wyłącznie, gdy wartość zamówienia przewyższa kwotę 5.000 zł,
  • w formie przedpłaty dla klientów zagranicznych (tylko z krajów UE) - przelewem bankowym zwykłym, to jest za pośrednictwem własnego banku dokonywanym przez Klienta, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Towaru a przed wysyłką zamówionego Towaru. Opcja dostępna po wcześniejszym kontakcie Sprzedającego z Klientem. Klienci zagraniczni zobowiązani są wybrać kraj pochodzenia, jeśli system koszyka nie dokona lokalizacji automatycznie, oraz zmienić walutę w razie chęci dokonania płatności w walucie EURO (waluta domyślna to ZŁOTY).
 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem zwykłym, niedokonanie zapłaty Ceny za zakupiony Towar w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury, spowoduje anulowanie zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail. Za dzień opłacenia zamówienia uważa się dzień zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta zagranicznego metody płatności przelewem zwykłym, niedokonanie zapłaty Ceny za zakupiony Towar w terminie 4 dni od daty wystawienia faktury, spowoduje anulowanie zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail. Klient zagraniczny, dla zachowania powyższego terminu, może przedstawić Sprzedawcy dowód uiszczenia opłaty (drogę mailową).
 4. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 5. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem kuriera - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, dostarczenie przesyłki odbywa się według zasad określonych przez firmę kurierską.  
 6. Przesyłkę za pobraniem dostarcza do Kupującego kurier. Jeśli dwukrotnie podejmie on próbę doręczenia bez skutku lub też jeśli Kupujący świadomie odmówi przyjęcia przesyłki, kurier zabiera ją z powrotem do magazynu nadawczego, gdzie przygotowana zostaje nowa dokumentacja, a przesyłka jest odsyłana do Sprzedającego.  W takiej sytuacji, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu kosztów, jakie poniósł Sprzedawca w związku z wysyłką Towaru i jego brakiem odbioru przez Kupującego, chyba że kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  Na powyższe koszty składają się koszty wysyłki do Kupującego, koszty wysyłki do Sprzedawcy, koszty magazynowania lub inne, którymi firma kurierska obciąży Sprzedawcę (według cennika firmy kurierskiej).
 7. Sprzedawca umożliwia również odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedającego. 
 8. Formę odbioru Towaru należy wskazać w zamówieniu składanym przez stronę internetową Sprzedającego.
 9. Do każdego przesłanego Towaru załączony jest dowód zakupu w formie papierowej (dokument wkładany jest do przesyłki) - w postaci faktury.
 10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku naruszenia stanu opakowania zewnętrznego przesyłki, Klient zobowiązany jest zgłosić stan wizualny kurierowi na piśmie oraz niezwłoczne zgłosić Sprzedawcy stwierdzone wady i uszkodzenia opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient jest zobowiązany przy kurierze do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki.
 11. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.
 12. W przypadku rezerwacji Towaru u Sprzedawcy, rezerwacja, ta nie może trwać dłużej niż 6 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia rezerwacji. Po upływie ww. terminu, Klient ma obowiązek dokonać zakupu zarezerwowanego Towaru (rezerwacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dokonanie zakupu, tj. z obowiązkiem zapłaty). W razie nieopłacenia zarezerwowanego zamówienia i niedokonania formalności, Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami, jakie poniósł w związku z dokonaniem rezerwacji (do wysokości poniesionej przez Sprzedawcę szkody). 

VIII. WADY TOWARU. PRAWO ZWROTU TOWARU. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Klientowi, w razie stwierdzenia wad Towaru, przysługuje prawo zwrotu Towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania Towaru.  
 2. Warunkiem powyższego jest niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady oraz odesłanie Towaru najpóźniej w 5-tym dniu roboczym od dnia odebrania Towaru.
 3. Informacja o stwierdzeniu wady jak i oświadczenie o zwrocie Towaru powinno być wysłane przez Klienta drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po otrzymaniu informacji, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania. Klient powinien wraz ze zwracanym Towarem wysłać również wypełniony formularz zwrotu (w oryginale), przesyłką na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki. Przykładowy formularz zwrotu znajduje się tutaj. W formularzu zwrotu Klient wskazuje imię, nazwisko, nazwę firmy, przyczynę zwrotu Towaru (opis wady), datę wykrycia wady, datę odbioru przesyłki oraz numer faktury.
 4. W przypadku uwzględnienia wady i zwrotu przez Sprzedawcę, zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu oraz Towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. 
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, a Klientowi nie przysługuje ww. prawo zwrotu, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 6. Poza sytuacją wskazaną w rozdziale II pkt 5 Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 2 dni roboczych od dnia odebrania Towaru.
 7. Warunkiem powyższego jest niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy oraz odesłanie Towaru najpóźniej w 2-gim dniu roboczym od dnia odebrania Towaru.
 8. Informacja o odstąpieniu od Umowy powinna być wysłana przez Klienta drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po otrzymaniu informacji, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania. Klient powinien wraz ze zwracanym Towarem wysłać również wypełniony formularz odstąpienia od Umowy (w oryginale), przesyłką na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki. Przykładowy formularz odstąpienia od Umowy znajduje się tutaj. W formularzu odstąpienia Klient wskazuje imię, nazwisko, nazwę firmy, datę odbioru przesyłki oraz numer faktury.
 9. W przypadku uwzględnienia odstąpienia od Umowy, zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza odstąpienia od Umowy oraz Towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. 
 10. Warunkiem skorzystania przez Klienta zarówno z prawa odstąpienia od Umowy jak i z prawa zwrotu Towaru w przypadku wykrycia wady jest to, aby Towar był nieużywany (nie może nosić znamion użytkowania) oraz zapakowany w oryginalne opakowanie.

IX. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU.

 1. Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Strony Internetowej Sklepu. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu należy zgłaszać za na adres e-mail Sprzedawcy. 
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych. 
 3. Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 4. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji lub adres e-mail. 

 

X. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA.

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej ze Sprzedawcą Umowy.  
 2. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 506 066 059. (pn.-pt. godz. 9.00-15.00)
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 
 6. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 7. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Użytkownik, który korzysta z usługi newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
 9. Zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych znajdują się pod tym linkiem:
 10. Polityka Prywatności,
 11. Polityka plików cookies.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2015 r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 19.04.2024.  

Opinie Klientów

Sprawdź opinie klientów, którzy zaufali hurtowni odzieży BETA&PLUS

Super towar!

Beata Lisańczuk , Osoba prywatna

Bardzo ładne sweterki. i bluzki, jak zwykle zresztą. Na pewno będę zamawiać,

Elżbieta Podgórska

Bardzo polecam tego sprzedawcę! Obsługa była świetna, produkt był wysokiej jakości i transakcja przebiegła sprawnie. Na pewno tu wrócę!" 😊 Pozdrawiam serdecznie 🤗

Aleksandra Szostak , Aleksandra and fashion

Polecam bluzeczki, gatunek świetny, przemiła obsługa, szybka dostawa, super ceny z taką firma chce się współpracować Pozdrawiam 25.05.2022

Aleksandra z Wielkopolski

Polecam hurtownie przesyłka ekspresowa, towar bardzo dobrej jakości :)data, 02.02.2022

Aurelia

Ubrania bardzo dobrej jakości, szybka wysyłka, fajny kontakt ze sprzedawcą a ceny to już wogóle rewelacyjne. Polecam z całego serdusza. data, 01.02.2022

Barbara Doroziń*****

Towar wysłany ekspresowo w piątek zamówiłam w poniedziałek był :) Miła obsługa. Najlepsza hurtownia pod względem uprzejmości zespołu dziewczyn. Będę na pewno tutaj zamawiać, jakość towaru najlepsza, myślałam że będzie...

Jesica Pyzi*****

Jestem mega zadowolona z jakości ubrań jak i obsługi klienta. Przesyłka w expressowym tempie. Dziękuję pozdrawiam Kasia. 

Katarzyna Sebastj***

 Gorąco polecam zakupy. Towar wysylany ekspresowa. Super jakosc w super cenie :)

Lidia Tarno************

odzież hurtowa orginalna

Adrian Olszew********

Zamawialiśmy towar po raz pierwszy z hurtowni BETA PLUS i jesteśmy BARDZO zadowoleni z efektów współpracy, która mamy nadzieję, że NIE ZAKOŃCZY SIĘ tym jednym zamówieniem, a wręcz przeciwnie NASZA...

Agnieszka Guzi*******

Towar zgodny ze zdjęciem, świetna jakość. Miła i profesjonalna obsługa. Zamawialiśmy pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Z czystym sumieniem mogę polecić.

Małgorzata Dybow*****Faq - najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na temat zakupów w hurtowni ubrań BETA&PLUS

1. Czy osoby indywidualne mogą dokonywać zakupów w naszej hurtowni?

Odpowiedź: Hurtownia BETA&PLUS nie prowadzi sprzedaży detalicznej, jednakże osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezarejestrowaną, przy składaniu zamówienia w danych do faktury mogą  zaznaczyć opcję "Faktura imienna". Klient hurtowy nie ma wtedy obowiązku podawania danych firmy oraz NIP-u. Klient otrzymuje w przesyłce dowód zakupu w postaci faktury.

2. Jakie minimalne ilości można zakupić?

Odpowiedź: Minimalne ilości widnieją pod zdjęciem produktu w galerii zdjęć, a także bezpośrednio w karcie produktu przy czerwonym przycisku do koszyka?

3. Jakie są koszty wysyłki?

Odpowiedź: Koszty wysyłki za pobraniem wynoszą 28zł.

4. Czy Sprzedający kontaktuje się z klientem zamawiającym przed realizacją zamówienia?

Odpowiedź: W przypadku pierwszego zakupu Hurtownia internetowa BETA&PLUS kontaktuje się z Kupującym telefonicznie, w celu zapoznania się z Klientem oraz odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące realizacji zamówienia. Przy kolejnych zamówieniach kontakt jest również telefoniczny i dotyczy kwestii związanych z realizacją zamówienia.

5. W jakim czasie wysyłany jest zamówiony przez Kupującego towar?

Odpowiedź: Zamówienia składane do godz. 12.00 danego dnia roboczego są wysyłane tego samego dnia, natomiast zamówienia składane po godz.12.00 realizowane są w następnym dniu roboczym. Wysyłka odbywa się poprzez firmę kurierską. Wysyłka kurierem dociera do Kupującego w ciągu 24h.

6. Czy mogę reklamować towar, jeśli jest niezgodny z moimi oczekiwaniami?

Odpowiedź: Naturalnie, reklamacja przysługuje klientowi, który dokonał zakupów asortymentu Sprzedającego. W celu poprawnie przeprowadzonej reklamacji konieczny jest kontakt telefoniczny z Sprzedającym. Szczegóły reklamacji zawarte są w Regulaminie w paragrafie V.

7. Czy jest jakieś minimalne kwotowe zamówienie, które hurtownia odzieży wymaga dla realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Hurtownia odzieży BETA&PLUS nie określa minimum kwotowego potrzebnego do realizacji zamówienia. Klient hurtowy może zamówić za taką kwotę jaką sobie życzy.

8. Z jakiego kraju pochodzi odzież? Czy jest to odzież nowa? Czy posiada metki papierowe?

Odpowiedź: kraj pochodzenia odzieży to Turcja. Jest to odzież nowa i posiada metki papierowe. 

Hurtownia ubrań

Nasza hurtownia ubrań powstała z myślą o klientach dokonujących zakupów hurtowych.Od ponad 20 lat  zajmujemy się hurtową sprzedażą tekstyliów. Duże doświadczenie pozwoliło nam na przełomie minionych lat dopracować naszą ofertą pod względem trzech najważniejszych parametrów, którymi kierują się klienci detaliczni podczas zakupów. Tymi wyznacznikami są niska cena, wysoka jakość oraz duże rozmiary.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy do obejrzenia naszej oferty. Proponujemy: bluzki damskie, tuniki damskie, swetry damskie oraz leginsy i spodnie damskie jak również odzież męską. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów nasza hurtownia odzieży systematycznie poszerza swoją ofertę.

Jako nieliczni na rynku posiadamy w swojej ofercie odzież damską NADWYMIAR w niskich cenach i wysokiej jakości. Czytaj więcej

Dział zapytań i zamówień


Hurtownia odzieży Beta Plus
Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Hurtownia odzieży czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00

tel. kom.: (+48) 506 066 059