Hurtownia Odzieży Beta Plus
PN.-PT. 9.00 - 15.00+48 506 066 059betaplus.biuro@gmail.com
Wszystkie zdjęcia produktów znajdujące się na stronie Hurtowni Odzieży BETA PLUS stanowią jej własność i kopiowanie ich bez zgody i wiedzy właściciela - Hurtowni Odzieży BETA PLUS jest zabronione. Jeśli chcą Państwo otrzymać zgodę na pobieranie zdjęć ze strony Hurtowni prosimy o kontakt z Nami pod numerem telefonu 506066059.

Pozdrawiamy  Hurtownia Odzieży BETA PLUS

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Hurtownia odzieży tureckiej "BETA PLUS" (zwanego dalej "BETA PLUS") jest: "BETA PLUS" Iwona Berber, 63-100 Śrem, Niesłabin, ul. Zielona 3, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w Śremie przez Burmistrza miasta Śrem pod numerem 7393, NIP 7851647863, REGON 411491729.
 2. Administratorem danych osobowych jest "BETA PLUS" wskazany w punkcie 1.
 3. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.).
 4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.
 5. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.hurt-odziez.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.hurt-odziez.pl
 6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski jak i zagranicy.
 7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. "BETA PLUS" zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „potwierdź zamówienie" przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „w koszyku" uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem paragonie albo fakturą VAT.
 9. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.
 10. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego.

II. Realizacja zamówienia:

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu- podanie kolorystyki, rozmiarów, innych cech charakterystycznych dla towaru oraz ilości, poprzez dodanie ich do koszyka.
 2. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności i zatwierdza zamówienie przyciskiem „potwierdź zamówienie" potwierdzając tym samym złożenie zamówienia do realizacji.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca "BETA PLUS" (właściciel Sklepu internetowego) zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 5. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w sytuacjach  równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Kupujących,  Sprzedający ma prawo odmówić Kupującemu sprzedaży produktów, które nie są już dostępne fizycznie w magazynie, ale ich dostępność jest pokazana na stronie Sprzedającego.  W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient jest informowany telefonicznie lub wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk realizowanego zamówienia i dacie wysyłki.  W przypadku gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Potwierdzeniem otrzymania przez sklep zamówienia Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
 7. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 8. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji, dokumenty będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  • za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy - koszt przesyłki równy jest 19,00 zł . Opcja "płatność za pobraniem", wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą POCZTEX24h,
  • w formie przedpłaty - przelewem bankowym zwykłym, to jest za pośrednictwem własnego banku dokonywanym przez Klienta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności towaru a przed wysyłką zamówionego towaru. Opcja "płatność przelewem na konto" Koszt przesyłki równy jest 17,00 zł. Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą POCZTEX24h. Sprzedający zaznacza jednak, że usługa przelewem - przedpłata na konto jest realizowana tylko i wyłącznie, gdy wartość zamówienia przewyższa kwotę 5000 zł.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem zwykłym, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail. Za dzień opłacenia zamówienia uważa się dzień uznania rachunku "BETA PLUS".
 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału placówki Poczty Polskiej. Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje wstrzymana w poczcie Polskiej przez okres do 5 dni roboczych i klient na podstawie otrzymanego dokumentu Awizo, może udać się do najbliżej placówki Poczty Polskiej odpowiedniej dla jego miejsca prowadzenia działalności lub zamieszkania. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe. 
 5. Sprzedawca umożliwia również odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedającego. Formę odbioru towaru należy jednak wskazać w zamówieniu składanym przez stronę internetową Sprzedającego.
 6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu na życzenie Klienta – przedsiębiorcy faktury VAT.
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, klient proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera  stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku naruszenia stanu opakowania zewnętrzego przesyłki  Klient zobowiązany jest zgłosić stan wizualny Kurierowi Poczty Polskiej na piśmie oraz niezwłoczne zgłoszenie sprzedawcy stwierdzonych wad i uszkodzeń opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany niezwłocznie przy kurierze do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki.

IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie formularz zwrotu powinno być wysłane przez Klienta drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania. Klient powinien również wypełniony formularz zwrotu wraz ze zwracanym towarem wysłać pocztą na adres "BETA PLUS", Niesłabin, Zielona 3, 63-100 Śrem, po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Sprzedającego. Koszt przesyłki towaru od Kupującego do Sprzedającego nie podlegają zwrotowi przez Sprzedającego.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy oraz towaru i dokumentu zakupu.
 4. "BETA PLUS" prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu, korektę faktury sprzedaży i po jej zatwierdzenieniu mailem przez Klienta następuje przelew środków na rachunek klienta w ciągu 7 dni.
 5. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem.

V. Reklamacje

 1. "BETA PLUS" odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 3 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy "BETA PLUS", Niesłabin, ul.Zielona 3, 63-100 Śrem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone  jedynie w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 4. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub kserokopii otrzymanej faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go wraz z towarem oraz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru oraz formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji na koszt Klienta.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji "BETA PLUS" prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych "BETA PLUS" z siedzibą Niesłabin, ul. Zielona 3, 63-100 Śrem w tym w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia.
 2. Składając zamówienie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych "BETA PLUS" w pełnym zakresie.
 3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez firmę "BETA PLUS" oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą "BETA PLUS" a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 506 066 059. (pn.-pt. godz. 9.00-15.00)
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
Państwa dane teleadresowe pozyskaliśmy w drodze zamówienia naszych produktów, podczas rejestracji na naszej stronie www.hurt-odziez.pl lub podczas zamawiania produktów jako "Gość".  Państwa dane osobowe w postaci danych teleadresowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zamówienia produktów od naszej firmy w celach udokumentowania realizacji umowy, jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO - o szczegóły możesz dopytać nas indywidualnie. 

Adres e-mail podany w procesie zamówienia wykorzystujemy w celach informowania o zmianach i  nowościach na naszej stronie internetowej oraz w celu kontaktu z Tobą w sprawie składanych zamówień, z uwagi na wyrażoną przy składaniu zamówienia dobrowolną zgodę na wykorzystanie adresu mailowego w ten sposób. Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie w przycisk "Rezygnuję", który umożliwia wyrejestrowanie się z newslettera lub wysłanie wiadomości mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie którego zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.  Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.  Nadawcą i operatorem Państwa danych zapisanych na serwerze jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; W przypadku woli skorzystania z uprawnień związanych z żądaniami ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wyrażenia sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do przeniesienia danych – prosimy o informację pod wyżej przytoczone dane kontaktowe. 

Mają Państwo także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, zachęcamy też do uprzedniego kontaktu nami, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Ogłoszenie produktów na stronie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania wszelkich informacji prosimy kontaktować się z sklepem pod nr tel. 506066059.
Pokaż kategorie

Hurtownia ubrań jakość gwarantowana

Hurtownia ubrań Beta Plus
to doświadczony i sprawdzony sprzedawca, którego profesjonalizm potwierdzają poniższe wyróżnienia.
najlepsi 2017
Firma Przyjaza Internautom

Profesjonalny Sprzedawca

Rzetelna Firma

Opinie Klientów

Sprawdź opinie klientów, którzy zaufali hurtowni odzieży Beta Plus

Towar zgodny ze zdjęciem, świetna jakość. Miła i profesjonalna obsługa. Zamawialiśmy pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Z czystym sumieniem mogę polecić.

Małgorzata Dybow*****

Towar wysokiej jakości w niskich cenach. Duży wybór towaru. Przemiła obsługa, którą serdecznie pozdrawiam

ATS Ewa Stęp ******

Jestem bardzo zadowolona, towar super, a obsługa w hurtowni odzieży Beta Plus najlepsza jaką kiedykolwiek spotkałam :) Szczerze polecam :)

Agnieszka Barano******

Mega świetne ciuszki, super miła obsługa błyskawiczna dostawa. Polecam hurtownię odzieży Beta Plus

Karolina Banasi******

Jestem bardzo zadowolona z ubrań które zamówiłam w hurtowni odzieży Beta Plus, obsługa bardzo miła, szybka wysyłka. Polecam

Anna Mielnicz******

Przepiękny gatunek bluzek, super kontakt, przemiła obsługa. Życzę dobrego sezonu i miłych klientów, serdecznie pozdrawiam.

Teresa Marc***********

Przemiła obsługa, rewelacyjne produkty :) hurtownia odzieży godna polecenia!

Natasza Lena*******

Bardo dobra jakość, ubrania miłe i miękkie w dotyku polecam zakup w tej hurtowni odzieży damskiej.

Barbara Morc********

Jestem bardzo zadowolona z odzieży którą zamówiłam .Wspaniała obsługa bardzo miłe panie pozdrawiam serdecznie

Butik N******

Trafiłam na tą hurtownię odzieży przez przypadek. Dziś byłam pierwszy raz i... I jeszcze tam wrócę nie raz. Ubrania super, wielki wybór. Bardzo dobry kontakt, a przede wszystkim atmosfera jaka...

#DreamKi*********

To co macie zrobić jutro robicie już dzisiaj, kocham was za sumienność i zaangażowanie i dbałość o klienta, życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej jak i prywatnej, daję wam złotą...

Teresa Marcin***

Jestem MEGA zadowlona z odzieży damskiej, którą zamawiam, jak i obsługi. Panie przemiłe, super kontakt. To moja ulubiona hurtownia odzieży.

Anna Żura******Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszej hurtowni ubrań?

Zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrażam zgodę, stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres e-mail dla celów otrzymywania tej informacji handlowej.

Faq - najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na temat zakupów w hurtowni ubrań Beta Plus

1. Czy osoby indywidualne mogą dokonywać zakupów w naszej hurtowni?

Odpowiedź: Hurtownia Beta Plus nie prowadzi sprzedaży detalicznej, jednakże osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przy składaniu zamówienia w danych do faktury/paragon, mogą  zaznaczyć opcję "PARAGON". Klient hurtowy nie ma wtedy obowiązku podawania danych firmy oraz NIP-u. Klient otrzymuje w przesyłce dowód zakupu w postaci Paragonu.

2. Jakie minimalne ilości można zakupić?

Odpowiedź: Minimalne ilości widnieją pod zdjęciem produktu w galerii zdjęć, a także bezpośrednio w karcie produktu przy czerwonym przycisku do koszyka?

3. Jakie są koszty wysyłki?

Odpowiedź: Koszty wysyłki za pobraniem wynoszą 28zł.

4. Czy Sprzedający kontaktuje się z klientem zamawiającym przed realizacją zamówienia?

Odpowiedź: W przypadku pierwszego zakupu Hurtownia internetowa BetaPlus kontaktuje się z Kupującym telefonicznie, w celu zapoznania się z Klientem oraz odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące realizacji zamówienia. Przy kolejnych zamówieniach kontakt jest również telefoniczny i dotyczy kwestii związanych z realizacją zamówienia.

5. W jakim czasie wysyłany jest zamówiony przez Kupującego towar?

Odpowiedź: Zamówienia składane do godz. 12.00 danego dnia roboczego są wysyłane tego samego dnia, natomiast zamówienia składane po godz.12.00 realizowane są w następnym dniu roboczym. Wysyłka odbywa się poprzez firmę kurierską. Wysyłka kurierem dociera do Kupującego w ciągu 24h.

6. Czy mogę reklamować towar, jeśli jest niezgodny z moimi oczekiwaniami?

Odpowiedź: Naturalnie, reklamacja przysługuje klientowi, który dokonał zakupów asortymentu Sprzedającego. W celu poprawnie przeprowadzonej reklamacji konieczny jest kontakt telefoniczny z Sprzedającym. Szczegóły reklamacji zawarte są w Regulaminie w paragrafie V.

7. Czy jest jakieś minimalne kwotowe zamówienie, które hurtownia odzieży wymaga dla realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Hurtownia odzieży Beta Plus nie określa minimum kwotowego potrzebnego do realizacji zamówienia. Klient hurtowy może zamówić za taką kwotę jaką sobie życzy.

8. Z jakiego kraju pochodzi odzież? Czy jest to odzież nowa? Czy posiada metki papierowe?

Odpowiedź: kraj pochodzenia odzieży to Turcja. Jest to odzież nowa i posiada metki papierowe. 

Hurtownia ubrań

Nasza hurtownia ubrań powstała z myślą o klientach dokonujących zakupów hurtowych.Od ponad 14 lat  zajmujemy się hurtową sprzedażą tekstyliów. Duże doświadczenie pozwoliło nam na przełomie minionych lat dopracować naszą ofertą pod względem trzech najważniejszych parametrów, którymi kierują się klienci detaliczni podczas zakupów. Tymi wyznacznikami są... Czytaj więcej

Dział zapytań i zamówień


Hurtownia odzieży Beta Plus
Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Hurtownia odzieży czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00

tel. kom.: (+48) 506 066 059