Zarejestruj się

Dane klienta
Dane do faktury

Warunki sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcą produktów w sklepie internetowym www.hurt-odziez.pl jest BETA&PLUS sp.z o.o.  (zwanego dalej "BETA&PLUS") 65-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 34, zarejestrowana w KRS w Łodzi numerem 0000615943, NIP 7312051749, REGON 364331841.
 2. Administratorem danych osobowych jest "BETA&PLUS" wskazany w punkcie 1.
 3. Właścicielem witryny www. hurt-odziez.pl oraz inspektorem danych osobowych jest Iwona Berber, ul. Zielona 3, 63-100 Niesłabin. 
 4. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.).
 5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.
 6. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.hurt-odziez.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.hurt-odziez.pl
 7. Zamówienia realizowane są na terenie Polski jak i zagranicy.
 8. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. "BETA&PLUS" zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „potwierdź zamówienie" przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „w koszyku" uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem paragonie albo fakturą VAT.
 10. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.
 11. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego.

II. Realizacja zamówienia:

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu- podanie kolorystyki, rozmiarów, innych cech charakterystycznych dla towaru oraz ilości, poprzez dodanie ich do koszyka.
 2. Klient dokonuje wyboru: formy dostawy, sposobu płatności i zatwierdza zamówienie przyciskiem „potwierdź zamówienie" potwierdzając tym samym złożenie zamówienia do realizacji.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca "BETA&PLUS" (sprzedawca w sklepie internetowym) zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 5. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w sytuacjach  równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Kupujących,  Sprzedający ma prawo odmówić Kupującemu sprzedaży produktów, które nie są już dostępne fizycznie w magazynie, ale ich dostępność jest pokazana na stronie Sprzedającego.  W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient jest informowany telefonicznie lub wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk realizowanego zamówienia i dacie wysyłki.  W przypadku gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Potwierdzeniem otrzymania przez sklep zamówienia Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
 7. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 8. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji, dokumenty będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  • za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy - koszt przesyłki równy jest 28,00 zł . Opcja "płatność za pobraniem", wysyłka odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD.
  • w formie przedpłaty - przelewem bankowym zwykłym, to jest za pośrednictwem własnego banku dokonywanym przez Klienta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności towaru a przed wysyłką zamówionego towaru. Opcja "płatność przelewem na konto" Koszt przesyłki równy jest 25,00 zł. Wysyłka za pośrednictwem kuriera DPD. Sprzedający zaznacza jednak, że usługa przelewem - przedpłata na konto jest realizowana tylko i wyłącznie, gdy wartość zamówienia przewyższa kwotę 5000 zł.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem zwykłym, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail. Za dzień opłacenia zamówienia uważa się dzień uznania rachunku "BETA&PLUS".
 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera DPD - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału placówki DPD. Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje zwrócona do BETAPLUS. 
 5. Sprzedawca umożliwia również odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedającego. Formę odbioru towaru należy jednak wskazać w zamówieniu składanym przez stronę internetową Sprzedającego.
 6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu - w przypadku klienta detalicznego lub  faktury VAT w przypadku przedsiębiorcy.
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, klient proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera  stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku naruszenia stanu opakowania zewnętrzego przesyłki  Klient zobowiązany jest zgłosić stan wizualny Kurierowi DPD na piśmie oraz niezwłoczne zgłoszenie sprzedawcy stwierdzonych wad i uszkodzeń opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany niezwłocznie przy kurierze do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki.

IV. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie formularz zwrotu powinno być wysłane przez Klienta drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po otrzymaniu formularza sklep internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania. Klient powinien również wypełniony formularz zwrotu wraz ze zwracanym towarem wysłać najtańszą możliwą przesyłką na adres sprzedawcy, po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Sprzedającego. Koszt przesyłki zwracanego towaru od Kupującego do Sprzedającego nie podlegają zwrotowi przez Sprzedającego. BETA&PLUS zaznacza, że Klient nie może odesłać towaru Sprzedającemu do momentu mailowego potwierdzenia ze strony Sprzedającego przyjęcia formularza zwrotu. 
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez sklep internetowy oraz towaru i oryginału paragonu od Kupującego. Kupujący - Przedsiębiorca nie załącza do zwracanej paczki faktury, zobowiązany jest jednak do podania numeru faktury, daty sprzedaży oraz kwoty brutto faktury w formularzu zwrotu. 
 4. "BETA&PLUS" prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu, korektę faktury sprzedaży i po jej zatwierdzenieniu mailem przez Klienta następuje przelew środków na rachunek klienta w ciągu 7 dni.
 5. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem.

V. Reklamacje

 1. "BETA&PLUS" odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 3 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy "BETA&PLUS", Pabianice, ul.Piłsudskiego 34, 95-200. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone  jedynie w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 4. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub kserokopii otrzymanej faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go wraz z towarem oraz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru oraz formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji na koszt Klienta.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji "BETA&PLUS" prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych "BETA&PLUS" z siedzibą Pabianice, ul. Piłsudskiego 34, 95-200 w tym w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia.
 2. Składając zamówienie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych "BETA&PLUS" w pełnym zakresie.
 3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez firmę "BETA&PLUS" oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą "BETA&PLUS" a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 506 066 059. (pn.-pt. godz. 9.00-15.00)
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

Państwa dane teleadresowe pozyskaliśmy w drodze zamówienia naszych produktów, podczas rejestracji na naszej stronie www.hurt-odziez.pl lub podczas zamawiania produktów jako "Gość".  Państwa dane osobowe w postaci danych teleadresowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zamówienia produktów od naszej firmy w celach udokumentowania realizacji umowy, jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO - o szczegóły możesz dopytać nas indywidualnie. 

Adres e-mail podany w procesie zamówienia wykorzystujemy w celach informowania o zmianach i  nowościach na naszej stronie internetowej oraz w celu kontaktu z Tobą w sprawie składanych zamówień, z uwagi na wyrażoną przy składaniu zamówienia dobrowolną zgodę na wykorzystanie adresu mailowego w ten sposób. Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie w przycisk "Rezygnuję", który umożliwia wyrejestrowanie się z newslettera lub wysłanie wiadomości mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie którego zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.  Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.  Nadawcą i operatorem Państwa danych zapisanych na serwerze jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; W przypadku woli skorzystania z uprawnień związanych z żądaniami ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wyrażenia sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do przeniesienia danych – prosimy o informację pod wyżej przytoczone dane kontaktowe. 

Mają Państwo także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, zachęcamy też do uprzedniego kontaktu nami, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Ogłoszenie produktów na stronie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania wszelkich informacji prosimy kontaktować się z sklepem pod nr tel. 506066059.
Pokaż kategorie

Hurtownia ubrań jakość gwarantowana

Hurtownia ubrań BETA&PLUS
to doświadczony i sprawdzony sprzedawca, którego profesjonalizm potwierdzają poniższe wyróżnienia.
najlepsi 2017
Firma Przyjaza Internautom

Profesjonalny Sprzedawca

Opinie Klientów

Sprawdź opinie klientów, którzy zaufali hurtowni odzieży BETA&PLUS

Polecam bluzeczki, gatunek świetny, przemiła obsługa, szybka dostawa, super ceny z taką firma chce się współpracować Pozdrawiam 25.05.2022

Aleksandra z Wielkopolski

Polecam hurtownie przesyłka ekspresowa, towar bardzo dobrej jakości :)data, 02.02.2022

Aurelia

Ubrania bardzo dobrej jakości, szybka wysyłka, fajny kontakt ze sprzedawcą a ceny to już wogóle rewelacyjne. Polecam z całego serdusza. data, 01.02.2022

Barbara Doroziń*****

Towar wysłany ekspresowo w piątek zamówiłam w poniedziałek był :) Miła obsługa. Najlepsza hurtownia pod względem uprzejmości zespołu dziewczyn. Będę na pewno tutaj zamawiać, jakość towaru najlepsza, myślałam że będzie...

Jesica Pyzi*****

Jestem mega zadowolona z jakości ubrań jak i obsługi klienta. Przesyłka w expressowym tempie. Dziękuję pozdrawiam Kasia. 

Katarzyna Sebastj***

 Gorąco polecam zakupy. Towar wysylany ekspresowa. Super jakosc w super cenie :)

Lidia Tarno************

odzież hurtowa orginalna

Adrian Olszew********

Zamawialiśmy towar po raz pierwszy z hurtowni BETA PLUS i jesteśmy BARDZO zadowoleni z efektów współpracy, która mamy nadzieję, że NIE ZAKOŃCZY SIĘ tym jednym zamówieniem, a wręcz przeciwnie NASZA...

Agnieszka Guzi*******

Towar zgodny ze zdjęciem, świetna jakość. Miła i profesjonalna obsługa. Zamawialiśmy pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Z czystym sumieniem mogę polecić.

Małgorzata Dybow*****

Towar wysokiej jakości w niskich cenach. Duży wybór towaru. Przemiła obsługa, którą serdecznie pozdrawiam

ATS Ewa Stęp ******

Towar wysokiej jakości w niskich cenach. Duży wybór towaru. Przemiła obsługa, którą serdecznie pozdrawiam

ATS Ewa Stęp ******

Jestem bardzo zadowolona, towar super, a obsługa w hurtowni odzieży Beta Plus najlepsza jaką kiedykolwiek spotkałam :) Szczerze polecam :)

Agnieszka Barano******Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszej hurtowni ubrań?

Zapisz się do newslettera!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrażam zgodę, stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres e-mail dla celów otrzymywania tej informacji handlowej.

Faq - najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na temat zakupów w hurtowni ubrań BETA&PLUS

1. Czy osoby indywidualne mogą dokonywać zakupów w naszej hurtowni?

Odpowiedź: Hurtownia BETA&PLUS nie prowadzi sprzedaży detalicznej, jednakże osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przy składaniu zamówienia w danych do faktury/paragon, mogą  zaznaczyć opcję "PARAGON". Klient hurtowy nie ma wtedy obowiązku podawania danych firmy oraz NIP-u. Klient otrzymuje w przesyłce dowód zakupu w postaci Paragonu.

2. Jakie minimalne ilości można zakupić?

Odpowiedź: Minimalne ilości widnieją pod zdjęciem produktu w galerii zdjęć, a także bezpośrednio w karcie produktu przy czerwonym przycisku do koszyka?

3. Jakie są koszty wysyłki?

Odpowiedź: Koszty wysyłki za pobraniem wynoszą 28zł.

4. Czy Sprzedający kontaktuje się z klientem zamawiającym przed realizacją zamówienia?

Odpowiedź: W przypadku pierwszego zakupu Hurtownia internetowa BETA&PLUS kontaktuje się z Kupującym telefonicznie, w celu zapoznania się z Klientem oraz odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące realizacji zamówienia. Przy kolejnych zamówieniach kontakt jest również telefoniczny i dotyczy kwestii związanych z realizacją zamówienia.

5. W jakim czasie wysyłany jest zamówiony przez Kupującego towar?

Odpowiedź: Zamówienia składane do godz. 12.00 danego dnia roboczego są wysyłane tego samego dnia, natomiast zamówienia składane po godz.12.00 realizowane są w następnym dniu roboczym. Wysyłka odbywa się poprzez firmę kurierską. Wysyłka kurierem dociera do Kupującego w ciągu 24h.

6. Czy mogę reklamować towar, jeśli jest niezgodny z moimi oczekiwaniami?

Odpowiedź: Naturalnie, reklamacja przysługuje klientowi, który dokonał zakupów asortymentu Sprzedającego. W celu poprawnie przeprowadzonej reklamacji konieczny jest kontakt telefoniczny z Sprzedającym. Szczegóły reklamacji zawarte są w Regulaminie w paragrafie V.

7. Czy jest jakieś minimalne kwotowe zamówienie, które hurtownia odzieży wymaga dla realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Hurtownia odzieży BETA&PLUS nie określa minimum kwotowego potrzebnego do realizacji zamówienia. Klient hurtowy może zamówić za taką kwotę jaką sobie życzy.

8. Z jakiego kraju pochodzi odzież? Czy jest to odzież nowa? Czy posiada metki papierowe?

Odpowiedź: kraj pochodzenia odzieży to Turcja. Jest to odzież nowa i posiada metki papierowe. 

Hurtownia ubrań

Nasza hurtownia ubrań powstała z myślą o klientach dokonujących zakupów hurtowych.Od ponad 20 lat  zajmujemy się hurtową sprzedażą tekstyliów. Duże doświadczenie pozwoliło nam na przełomie minionych lat dopracować naszą ofertą pod względem trzech najważniejszych parametrów, którymi kierują się klienci detaliczni podczas zakupów. Tymi wyznacznikami są... Czytaj więcej

Dział zapytań i zamówień


Hurtownia odzieży Beta Plus
Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

Hurtownia odzieży czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00

tel. kom.: (+48) 506 066 059